A TK Politikatudományi Intézet nemzetközi kapcsolatai

1. Együttműködési megállapodások / szerződések  nemzetközi tudományos szervezetekkel, akadémiákkal, intézetekkel, részvétel EU H2020 keretprogramokban

Az intézet munkatársai részt vesznek a politikatudomány legfontosabb nemzetközi szervezeteinek, például a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA), az Európai Politikatudományi Társaság (EPSA), az Európai Politikai Kutatási Konzorcium (ECPR), az Amerikai Politikatudományi Társaság (APSA), a Közép- Nyugati Politikatudományi Társaság (MPSA), a Regionális Tanulmányok Társaság (RSA), a Nemzetközi Közpolitikai Társaság (International Public Policy Association, IPPA) és a Közigazgatási Intézetek és Iskolák Hálózata (NISPA) munkájában.

Az intézet 15 európai partnerből álló kutatói konzorciumot vezet a Horizont 2020 kutatási program keretében.  A mintegy egymilliárd forintos összköltségvetésű projekt az európai demokratikus hatékonyság és a populizmus változatait (DEMOS) kutatja olyan kiemelkedő európai egyetemekkel együttműködésben, mint az az Amszterdami Egyetem, a Hamburgi Egyetem és a Koppenhágai Egyetem kutatóintézetei.

Az Intézet részt vesz az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata (ESS) kutatásban. Az ESS lett az első és eddig egyetlen társadalomtudományos kutatási projekt, amelynek az Európa Bizottság Descartes-díjat ítélt oda. A Társadalomtudományi Központban a Politikatudományi és a Szociológiai Intézet közösen koordinálja a kétévente megrendezésre kerülő magyar ESS felmérést.

Az intézet kutatói részt vesznek a Mannheimi Egyetem által vezetett Comparative Campaign Dynamics Project elnevezésű nemzetközi együttműködésben, melynek keretében 10 országban vizsgálják a országgyűlési választási kampányok dinamikáját.

Az intézet kutatói a Müncheni Egyetem által irányított CamforS nemzetközi kollaboráció résztvevői, mely 12 európai országban vizsgálja a közösségi média Európai Parlamenti választási kampányban játszott szerepét.

2. Részvétel konzorciális alapon szerveződő kutatási projektekben

A Közpolitikai Napirendek Összehasonlító Kutatásával (Comparative Agendas Project, CAP) foglalkozó projekt platformot kínál tanulmányutakhoz és rendszeres nemzetközi csereprogramokhoz. Intézetünk munkatársa Fulbright ösztöndíjjal részt vett a kutatócsoport munkájában az Észak-Karolinai Egyetemen. A magyar CAP projekt célja a magyar közpolitika dinamikájának feltárása a különböző közpolitikai és politikai napirendek kvantitatív társadalomtudományi eszközökkel történő vizsgálatával. A kutatás korábban OTKA támogatással működött. A Comparative Agendas Project kutatóhálózatának 12. nemzetközi konferenciáját intézetünk rendezte 2019 június 6-a és 8-a között. A konferencia közel száz résztvevője hetvennél is több előadást tartott. Az Intézet munkatársa emellett 2020-ban részt vett a CAP konferencia legjobb fiatal kutató által írt konferencia-tanulmánya számára kiadott Bryan D. Jones díj bíráló bizottságában.

A COMPTEXT Nemzetközi Szövegbányászati Konferencia főszervezője Intézetünk munkatársa, valamint kollégáink rendszeresen előadnak a világ több mint két tucat országának képviselőivel működő hálózat munkájában.

Egy további nemzetközi együttműködés alakult ki a JUDICON kutatócsoporton belül, ahol a munkatársak a Friedrich Schiller Jéna Egyetemen, a Brüsszel Szabad Egyetemen, a Krakkói Jezsuita Egyetemen, a Marosvásárhelyi Egyetemen és a Pozsonyi Comenius Egyetemen dolgoznak együtt az Intézet kutatóival. A csoport a német, a cseh, a szlovák, a lengyel, a román, az albán és a magyar alkotmánybíróság döntéseinek vizsgálatára kidolgozott egy egységes módszertant, amely lehetővé teszi az országok közötti összehasonlítást arra nézve, hogy a bírósági felülvizsgálat milyen korlátozásokat gyakorol a jogalkotóra.

3. Részvétel kétoldalú kormányközi kapcsolatokon alapuló projektekben

Az intézet 2016 óta együttműködik a budapesti Francia Intézettel. Kutató munkatársaink rendszeresen tudományos tanácsokat adnak a Francia Intézet programjainak tartalmát érintően, és előadnak az intézet által szervezett különféle rendezvényeken.

4. Intézményi szintű tagság nemzetközi szervezetben

Egyik kollégánk a NISPA közép-kelet európai szekciójában (NISPAcee) az Irányítóbizottság és az Európai Közigazgatási Akkreditációs Egyesülete (EAPAA) Akkreditációs Testületének tagja. Egy másik kollégánkat az Európai Szociológiai Társaság (ESA) Politikai Szociológiai Osztályának igazgatósági tagjává választották. Az intézet egy munkatársa látja el az IRSPM Kelet-Európáért felelős alelnöki tisztségét. Ezenkívül számos kollégánk szerkesztőként tevékenykedik nemzetközi folyóiratokban, például a Political Research Exchange (Taylor és Francis), a Journal of Cold War Studies (MIT Press), valamint a Frontiers online folyóiratnál.

A PTI egyik munkatársa a „Horizont 2020” társadalmi kihívás programbizottságának tagja („Európa a változó világban – befogadó, innovatív és reflektív társadalmak” – SC6) és a 2021-ben kezdődő FP9/Horizont Európa társadalomtudomány- és humántudományi nemzeti szakértője. Egy másik kutatónk a hidegháború-archívum kutatásában vesz részt (CWAR ösztöndíj), a Columbia University munkatársaként, valamint a Routledge által 2017. novemberében közzétett Cold War Eastern Europe, online adatbázis szerkesztőségének tagja. Az intézet tagjai alapító szerkesztői a TK kiadásában megjelenő Intersections. East European Journal of Society and Politics akadémiai folyóiratnak, amely a politikatudományi, a szociológiai és jogtudományi területen Q2-es besorolású folyóirat a Scimago nemzetközi tudományos folyóirat minősítése szerint.

A PTI egy munkatársa Steering Committee-tag a Comparative Candidates Survey projektben. Az intézet két munkatársa az Irányítóbizottság tagja a Cost Action 17135 (Constitution-making and deliberative democracy) projektben. 

5. Vendégkutatók küldése és fogadása, részvétel kétoldalú cserekapcsolatokban

Az intézet több kutatója nyert ösztöndíjat a Fulbright Bizottságtól amerikai kutatási, oktatási programban történő együttműködésre.  Az intézet rendszeres előadás-sorozatán számos vendég előadó vesz részt külföldi egyetemektől és kutatóközpontoktól. Így többek között az Észak-Karolinai Egyetemről, a Yale Egyetemről, a Glasgow Caledonian Egyetemről érkeztek előadók. (A teljes listáért lásd az Intézeti előadások menüpontot!)

6. Az intézet infrastruktúrájának, nagy értékű berendezéseinek nemzetközi kutatásokban való felhasználása.

Az Intézet számos nemzetközi adatbázist hozott létre, adatokat téve elérhetővé a tudományos közösség, a felsőoktatás, valamint kormányzati és nonprofit szervezetek számára. Ez a szolgáltatás magában foglalja az adatbázis létrehozását a közpolitikáról (a CAP projektben, melynek több mint 100 regisztrált felhasználója van), a választási ígéretekről és az EU-tagság közpolitikai hatásáról. Ezen túlmenően a Big Data módszerekkel történő szövegbányászathoz, politikai és jogi szövegek korpuszának vizsgálatához (POLTEXT projekt) ad segítséget. Az Intézet a magyar ESS projekt keretében adatokat tesz közzé a magyar állampolgárok társadalmi, gazdasági és politikai értékrendjéről és azoknak a többi részt vevő európai ország állampolgáraival való viszonyával kapcsolatban.