Studies in Political Science

A Studies in Political Science/ Politikatudományi Tanulmányok az MTA TK Politikatudományi Intézetének elektronikus publikációs sorozata. A sorozatban megjelenő kötetek saját ISBN számot kapnak, tehát önálló publikációnak minősülnek. Az egyes kötetek a sorozat borítójával, az Intézet honlapján kerülnek publikálásra. A sorozatért és az egyes kötetekért az MTA TK Politikatudományi Intézet igazgatója felel.

A sorozat szerkesztője

Szabó Gabriella (szabo.gabriella@tk.hu)

Oross Dániel (oross.daniel@tk.hu)

Náluk kell jelentkezni a kiadásra szánt művel. A lektorálást magyar nyelvű kötet esetén a sorozat szerkesztői, vagy az általuk felkért szakértő végzi. Idegen nyelvű kötet esetén a sorozatszerkesztők a kötet szerzőjével együttműködve keresnek idegen nyelvi lektort.

A publikációs követelményekről itt olvashat.

 

Köteteink:

Kiss Balázs (2022): Kettős ressentiment - A kultúrharc Magyarországon, 2018-2020. 

Szép Viktor (2021): The Framework for Collective Decision-Making in EU Foreign Policy. The Case of the Sanctions Imposed Against Russia.

Kiss Balázs (2019): A centralizáció évei. Politikai kommunikáció, 2006 - 2015. 

Kiss Balázs (szerk.) (2017): A polarizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 – 2006. 

Kiss Balázs (szerk.) (2016): Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 – 1997. Tanulmányok egy korszak kommunikációs jellegzetességeiről.

Pál Gábor (2015): A vitathatóság keretei: a gyűlöletbeszéd fogalmának jelentésmezői és a kérdéskör metaforizációja a magyar politikai diskurzusban

Szabó Gabriella (szerk.) (2015): Politika az intézményeken túl.

Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor (2014): Értékválasztás 2014.

A. Gergely András (2014): Struktúrafordulók. Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára.

Bene Márton (2014): Békemenet és médiadiskurzus.

A korábbi kötetek:

Bayer József (2013): Studies in Political Culture/Studien zur politischen Kultur

Utasi Ágnes (2012): Közösségi és közéleti aktivitás Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén

Pál Gábor (2012): A gyűlöletbeszéd fogalma a politikai vitákban. Értelmezések és alkalmazások Két eset a 2000-es évekből

Utasi Ágnes (szerk.) (2010): Közösség és közélet

Mónica Bendini – María Belén Alvaro – Norma Graciela Steimbreger (eds.) (2010): Agricultura y proyectificación en Argentina

Nick Gotts and Imre Kovách (eds.) (2010): Climate Change and Local Governance Alternative approaches to influencing household energy consumption. A comparative study of five European regions.

Mihályffy Zsuzsanna és Szabó Gabriella (szerk.) (2010): Árnyékban Az európai parlamenti választási kampányok elemzése

Csurgó Bernadett – Kovách Imre – Légmán Anna– Megyesi Boldizsár (2010): Éghajlatváltozás és helyi kormányzás A lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben