Kormányzás és Közpolitika Osztály

Küldetés

A közpolitika-kutatás (policy studies, policy sciences) a politikatudomány elméletileg is fontos, valamint gyakorlati szempontból is nagy jelentőségű területe, amely a politológiai ismereteken túl közigazgatási, szervezetelméleti, jogi és közgazdasági tudásra is épít. A Kormányzás és Közpolitika Osztály létrehozását az motiválta, hogy a hazai politikatudományban a közpolitikai jellegű kutatások viszonylag kis súllyal vannak jelen. Márpedig a Politikatudományi Intézetnek, mint a tudományterület vezető hazai kutatóközpontjának feladata és felelőssége, hogy a politológia hazai fejlődését elősegítse. Ezért az osztály legfontosabb tevékenysége a magyar közpolitikai folyamat elemzése a közpolitika-kutatás legújabb eredményeinek a fényében.

Az osztály tagjai kiemelten foglalkoznak a kormányzás elméleti és gyakorlati aspektusaival: a kormányok és törvényhozások viszonyával, a közigazgatás politikai és közpolitikai elemzésével, a kormányzati teljesítményt meghatározó tényezőkkel és a közpolitikai változásokat befolyásoló politikai jelenségek vizsgálatával. A kormányzás új módjai és trendjei (részvételi aspektusok, populizmus, Új közmenedzsment), a közpolitikai ciklus elemeinek vizsgálata (a napirend alakulása, a döntéshozatal és a megvalósítás problémái), valamint tematikus, területi és történeti sajátosságai (területi egyenlőtlenségek és a regionális fejlődés kérdései, oktatás- és szociálpolitika, migráció) szintén kiemelt figyelmet kapnak az osztály tevékenységében.

Az osztály kutatói a magyar kormányzás és közpolitika vizsgálata mellett összehasonlító kutatásokban (Ld. pl. Hungarian Comparative Agendas Project), az uniós integráció kérdéseit vizsgáló projektekben (EP-képviselők, a magyar közpolitika európaizációja, uniós fejlesztéspolitika) és a közép-kelet európai régióval valamint a globális politikai gazdaságtannal foglalkozó kutatócsoportokban is részt vesznek.

Osztályvezető: Bíró-Nagy András

Az osztály tagjai:
 

Bartha Attila

Boda Zsolt

Bódi Ferenc

Hajnal György

Holányi Ákos

Jekatyerina Dunajeva

Kiss Rebeka

Kopasz Marianna

Manczinger Melinda

Medve-Bálint Gergő

Molnár Csaba

Pokornyi Zsanett

Ring Orsolya

Sebők Miklós

Stojilovska, Ana