Legjobb előadás díj a Politológus Doktoranduszok Konferenciáján

Legjobb előadás díj a Politológus Doktoranduszok Konferenciáján

A HUN-REN TK Politikatudományi Intézete díjazni kívánja az a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudomány Intézetének Politológus Doktoranduszok Konferenciáján elhangzott és legjobbnak ítélt angol vagy magyar nyelvű előadást. A konferencia hagyományosan fórumot teremt a politikatudomány és az azzal határos diszciplínák területén kutató doktoranduszhallgatóknak, doktorjelölteknek és doktori képzésre készülő mesterszakos hallgatóknak. Az Intézet a kiválóság elismerésével fel kívánja hívni a figyelmet a pontos és érthető tudományos disszemináció fontosságára, és ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat, hogy fejlesszék előadói készségeiket és tudományos eredményeiket közreadó prezentációjukat. A legjobb előadás kiválasztásáról a panelvezetők javaslata alapján a HUN-REN TK Politikatudományi Intézete és a BCE Politikatudományi Doktori Iskola vezetői által kijelölt bizottság dönt. A jelentkező MA vagy PhD hallgatóknak, doktorjelölteknek vállalniuk kell, hogy az előadásuk írásos változatát publikálják a Politikatudományi Szemlében vagy más, a HUN-REN TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratban (Intersections. East European Journal of Society and Politics). A pályázat keretében elnyerhető összeg bruttó 100 ezer forint.

 

Díjazottak:

2019 - Holle Alexandra (Budapesti Corvinus Egyetem) „School-Based Civic Education. Just an Empty Promise or a Measure Worth Considering?” című előadásáért

2020 - Fényes Csongor (ELTE ÁJK), Galgóczi Eszter (Budapesti Corvinus Egyetem) Can a political co-organization survive a losing political campaign? Thoughts on the „Sétáló Budapest” movement?” című előadásáért.

2021 - Miroslav Pažma „Measuring populist discourse of Slovak party leaders: The 2020 general elections”  című előadásáért.