Dialógus, vita, diskurzus

   2017. október 26. 9:00 - 2017. október 27. 13:00

Dialógus, vita, diskurzus

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

Dialógus, vita, diskurzus

Konferencia a 75 éves Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról

2017. október 26—27.
MTA Humán Tudományok Kutatóháza
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Program

2017. október 26. csütörtök

9.00 – 9.15

Megnyitó, köszöntő

9.30 – 12.00

Cs. Kiss Lajos (ELTE ÁJK) – Kapcsolódások és viták: szisztematikus megjegyzések Szabó Márton diszkurzív politikatudományához

Kiss Lajos András (Nyíregyházi Egyetem) – A politikai tény – Megjegyzések Szabó Márton diszkurzív politológiájának egyik alapfogalmáról

Gyáni Gábor (MTA BTK TTI) – Mitől és mennyire tényszerű a politika? Egy történész reflexiói

Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK PTI) – Politikai poétika

Karácsony András (ELTE ÁJK) – A hatalom szemantikája Szabó Márton nyelvértelmezése alapján

13.00 – 15.00

Koroncai András (PPKE) – Diszkurzív politikatudomány a hermeneutika és a poszthermeneutika ütközőpontjában

Balogh László Levente (Debreceni Egyetem) – A hős és az áldozat politikai mitológiájának diskurzusai

Lóránd Zsófia (Lichtenberg Kolleg, Georg August Universität, Göttingen) – Diszkurzív politikatudomány és feminista eszmetörténet

Boda Zsolt (MTA TK PTI) – A politikai attitűdök interszubjektív természete - empirikus kihívások

 

16.00 – 18.00

Lipcsei László Péter (Debreceni Egyetem) – A magyarországi szélsőjobb valóságának diszkurzív politikatudományi értelmezése

Pap Milán (NKE MTKI) – Diskurzus és ideológia: a szocialista korszak beszédmódjai Magyarországon

Bezsenyi Tamás (NKE) – A bűnelkövető diszkurzív értelmezése a szocialista kori kriminalisztikai irodalomban

Gyulai Attila (MTA TK PTI) – A politikai diszkurzív fogalma

 

2017. október 27. péntek

 

9.00 – 11.00
Csepeli György (ELTE TáTK) – Értelem, érzelem, kommunikáció: Szabó Márton és Makkai János munkáinak összevetése

Horváth Szilvia (NKE MTKI) – Diskurzus, vita, konfliktus

Pál Gábor (NKE ÁKK) – A politikai ellenségképzés és a politikai erőszak kérdésköre Szabó Márton írásaiban

Illés Gábor (MTA TK PTI) – Rend, cselekvés, politikai diskurzus

 

11.30 – 13.00
Csizmadia Ervin (MTA TK PTI / Miskolci Egyetem) – Mi a diszkurzív diktatúra? Gondolatok Szabó Márton kutatásai alapján

Derekas Győző (ELTE ÁJK) – Az irreguláris hadviselés jelenségének politikaelméleti értelmezése Carl Schmitt, Jean Baudrillard és Szabó Márton írásaiban

Nagy Ágoston (NKE MTKI) – A fogalomtörténet Magyarországon

Böcskei Balázs (MTA TK PTI) – Szabó Márton és a Brexit: „tények utániság” mint a politika normális állapota