Biopolitika és kivételes állapot - Éves eszmetörténeti és politikaelméleti konferencia

   2020. december 4. 9:00 - 2020. december 4. 18:00

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete és Politika- és Államelméleti Kutatóintézete, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete immár harmadik éves közös konferenciája a biopolitika és a kivételes állapot kérdéseit járja körül eszmetörténeti és politikaelméleti szempontból.

Az online konferenciára az alábbi linken lehet regisztrálni:

 https://ludevent.uni-nke.hu/event/626/

 

A konferencia programja:

 

1. panel: Történeti perspektívák (9:00-11:00)

Tóth Kálmán: A biopolitika magyarországi kezdetei

Kiss Márton: 1703, parasztlázadás, kivételes állapot

Nagy Ágoston: Az 1831-es kolerajárvány a Dunántúlon: megyei járványügy és társadalmi-politikai feszültségmezők

Bene Krisztián: Egy kivételes helyzetre adott különleges válasz: a Francia Állam (1940–1944)

Medgyesi Konstantin: Grósz Károly és a rendkívüli állapot

 

2. panel: Foucault , Agamben (11:10-12:40)

Horváth Márk - Lovász Ádám: A szabályozhatatlanság mint poszthumán nyitás Michel Foucault biopolitika-felfogásában

Nyiri Szabolcs: A panoptikon rizomatikus olvasata

Kiss Kata Dóra: Koronavírus mint esemény. Hogyan formálja át a járvány a biopolitikai rezsimet?

Losoncz Márk: A rendkívüli állapot genezise a modernitásban és a 20. századi fejlemények – contra Agamben

 

3. panel: Szerep és kontroll (13:10-15:10)

Árpási Botond: Szituált történetalkotás. A situated agency koncepció, mint a politikai vezetés egy alternatív megközelítése

Molnár Ivett: Ellenségkonstrukció mint a válság indikátora. A politika normál és rendkívüli állapotában megjelenő konfliktus természetének összehasonlítása

Bajusz Orsolya - Básthy Ágnes: COVID-19: Egy mediatizált járvány és az önjelölt járványügyi hatóságok

Ujlaki Anna: Politikai kötelezettség, kontroll és migráció

Benedek István: Trójai faló és fügefalevél: a populizmus szerepe a globális demokráciakrízisben és posztmodern autokráciákban

 

4. panel: A rendkívüliség olvasatai (15:20-16:40)

Karácsony András: Kivételes állapot avagy rendkívüli helyzet: kérdések a járványveszély elhárítása kapcsán

Balázs Zoltán: Hofmannsthal és szuverenitás

Molnár Attila Károly: Az anómia csodája

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!