Alkotói pályázat

Alkotói pályázat

FELHÍVÁS AZ MTA TK POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET ALKOTÓI PÁLYÁZATÁRA

MTA TK Politikatudományi Intézete alkotói pályázatot ír ki MA, illetve PhD képzésre beíratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz) cikket lead a Politikatudományi Szemlének vagy más az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak.

Pályázati feltételek:

  • Hallgatói jogviszony igazolása MA vagy PhD képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat az MTA TK PTI valamely kutatójától;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
    • részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    • első kézirat-változat, vagy
    • 2018–2019-ben írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

 

A támogatási időszak: 2019. március 15. – 2019. május 15.

Az alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két, egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje: 2019. március 1.

A pályázatokról a PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2019. tavaszán biztosított alkotói pályázatok száma legfeljebb két darab.

További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a program vezetője: szabo.andrea@tk.mta.hu.