Alkotói pályázat – eredményhirdetés

Alkotói pályázat – eredményhirdetés

2019. március 14-én lezárult az MTA TK PTI által meghirdetett Alkotói pályázat hivatalos bírálati szakasza, és megszületett a döntés.

A publikációs pályázaton 7 egyetemi hallgató, illetve doktorandusz indult, jobbnál jobb pályaművekkel. Az Intézeti Tanács döntése értelmében a pályázat két győztese Kovács Beáta (téma: Félek tehát vagyok. Félelem, mint politikai identitás; témavezető: Kristóf Luca) és Málits Tamás (téma: EU Structural Funds and Brexit: biting the hand that feeds them?; témavezető: Medve-Bálint Gergő) lettek.

Mindkettőjüknek a pályázati időszak végén (2019. május 15.) egy 45–50 000 N terjedelmű cikket kell leadnia a Politikatudományi Szemlének vagy más, az MTA TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak. Az alkotói pályázat összege fejenként bruttó 100 ezer forint.

Az MTA TK PTI Intézeti Tanácsa a kiváló pályázatok közül két második helyezettet is kiválasztott. Szándékaink szerint Gáspár Kristóf (téma: A politikai innováció; témavezető: Körösényi András) és Nagy Laura (téma: A hallgatás spirálja a mai magyar egyetemi ifjúság körében; témavezető: Papp Zsófia) munkáját is díjazni fogjuk.

 

Szabó Andrea

igazgatóhelyettes

MTA TK PTI