Hibrid rezsimek – A politikatudomány X-aktái

A 2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhétre jelenik meg az MTA TK Politikatudományi Intézetének legújabb kötete a Napvilág Kiadó gondozásában. Böcskei Balázs és Szabó Andrea által szerkesztett, „Hibrid rezsimek – A politikatudomány X-aktái” címet viselő kötet 13 szerző 8 tanulmányát tartalmazza.

Mit is jelent a hibrid rezsim fogalma? Mi a rendszer és a rezsim különbsége? Mitől sikeresek a hibrid rezsimek? Milyen hasonló és eltérő vonásai vannak a nemzetközi hibrid rezsimeknek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel, amelyeket jelen tanulmánykötetben vizsgálunk meg. Egyszerű ideológiai karosszékben ülve leírni egy-egy politikai rezsimet, ez viszont ahhoz hasonlít, mint amikor Mulder azt mondja: „Hinni akarok.” Az MTA TK Politikatudományi Intézet kutatói gárdája nem erre vállalkozik, helyette különböző nézőpontokból ismerteti meg a hibrid rezsimek politikatudományi valóságait

Tartalom

Előszó (Böcskei Balázs–Szabó Andrea)

Böcskei balázs–Hajdu Nóra: Demokráciák, szürke zónák, hibrid rezsimek – egy terminológiai Bábel megmászása

Szabó Andrea–Oross Dániel: Két modell között? A politikai rendszerek megítélése és a politikai aktivizmus mintázatai Magyarországon

Bíró-Nagy András: Párhuzamos valóságok: a demokrácia minőségének percepciója  Magyarországon

Molnár Csaba–Pokornyi Zsanett: Közpolitikai napirendek és rezsimek (1990–2018)

Bartha Attila–Kopasz Marianna: Legitimációs stratégiák hibrid rezsimekben. Szingapúr mint legitimációs puzzle

Szűcs Zoltán Gábor: Milyen politikai kötelezettségeink vannak egy hibrid rezsimmel szemben?

Pócza Kálmán: Politikai rezsimek és a jogállamiság problémája

Körösényi András–Gyulai Attila: A hibridrezsim-fogalom korlátai és egy alternatív megközelítés: a plebiszciter vezérdemokrácia

Letölthető itt: [PDF]