Az MTA TK Politikatudományi Intézet alkotói pályázata

Az MTA TK Politikatudományi Intézet alkotói pályázata

FELHÍVÁS AZ MTA TK POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET ALKOTÓI PÁLYÁZATÁRA – 2019. 2. félév

Előzmények

Az MTA TK Politikatudományi Intézet 2019. március folyamán publikációs pályázatot írt ki MA, illetve PhD képzésre járó felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázatra 9 fő jelentkezett és hárman részesültek anyagi elismerésben.

Az MTA TK Politikatudományi Intézet a sikeres pályázat eredményeként úgy döntött, hogy a második félévre is kiírja az alkotói pályázatot.

Pályázat

Az MTA TK Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA, MA, illetve PhD képzésre beíratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. A pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz) cikket lead a Politikatudományi Szemlének vagy más az MTA által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak.

Pályázati feltételek:

  • Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat az MTA TK valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető az MTA TK PTI minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban);
  • Szakmai önéletrajz;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
    • részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    • első kézirat-változat, vagy
    • 2018–2019-ben írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, OTKD-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

Támogatási időszak: 2019. augusztus 1. – 2019. október 15.

Az alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két, egyenlőrészletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje: 2019. július 15.
Elbírálás ideje: 2019. július 29.

A pályázatokról a PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2019. őszén biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan kettő.

További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a program vezetője: szabo.andrea@tk.mta.hu.