Alkotói pályázat – eredményhirdetés

Alkotói pályázat – eredményhirdetés

A koronavírus járvány kitörése előtt, 2020. márciusában lezárult a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet (TK PTI) által, immár harmadik alkalommal meghirdetett Alkotói pályázat bírálati szakasza, és a háromtagú zsűri meghozta a döntését.

A publikációs pályázaton öt egyetemi hallgató, illetve doktorandusz indult, jobbnál jobb pályaművekkel. Az Intézeti Tanács döntése értelmében a pályázat győztese Kovarek Dániel, Közép Európai Egyetem doktorandusza lett. A győztes témája: A baloldal és a közép kispártjainak összehasonlító elemzése szervezeti felépítés és párttagság tekintetében. Témavezető: Mikecz Dániel, TK PTI.

A győztesnek a pályázati időszak végén (2020. május 31.) egy 45–50 000 N terjedelmű cikket kell leadnia a Politikatudományi Szemlének vagy más, a TK által kiadott más társadalomtudományi folyóiratnak. Az alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint.

A TK PTI Intézeti Tanácsa a kiváló pályázatok közül két második helyezettet is kiválasztott. Szándékaink szerint Molnár Ivett (ELTE ÁJK) (téma: Ellenségkonstrukció mint a válság indikátora, témavezető: Körösényi András) és Kiss Rebeka (NKE) (téma: Kiszervezett jogalkotás?, témavezető: Sebők Miklós) munkáját is díjazni fogjuk, amennyiben benyújtja kész publikációját a TK valamely referált folyóiratához.

 

Szabó Andrea,

igazgatóhelyettes

A bíráló bizottság elnöke