Új publikáció: Balázs Zoltán: Does the sovereign exist? Robert Musil’s political theology

Új publikáció: Balázs Zoltán: Does the sovereign exist? Robert Musil’s political theology

A politikai teológia egyre jelentősebbé váló kutatási terület. Egyik módszertani kulcskérdése, hogy a politikaelméleti és a teológia fogalmai közötti föltételezett analogikus viszonyt hogyan kell értelmezni. A tanulmány ezek közül a legklasszikusabb téma, a szuverén fogalmának elemzése révén tesz kísérletet a válaszra. Robert Musilt valószínűleg kevesen olvassák, pedig A tulajdonságok nélküli ember a 20. század egyik legfilozofikusabb regénye, véleményem szerint pedig ráadásul fontos teológiai kérdéseket is tárgyal, többek között éppen azt, hogy a politikai szuverént vajon lehet-e és milyen módon isteni tulajdonságokkal rendelkező cselekvőnek tekinteni. Konklúzióm, hogy Musil szerint az analógia megtörik, és a politikai szuverén nem feleltethető meg a zsidó-keresztény istenfogalomnak.