Új kötet: Szabó Márton: Társadalomfilozófiai gondolkodók a 20. században

Új kötet: Szabó Márton: Társadalomfilozófiai gondolkodók a 20. században

A 20. század elejétől a filozófusokat hangsúlyosan érdekelni kezdte az emberek mindennapi élete és a társadalom összetett valósága. A cáfolhatatlannak tetsző örök ideák helyett immár az ember esetlegességének és esendőségének erejéről értekeztek és írták munkáikat. Nézeteiket az akkortájt kibontakozó társadalomtudományokra építették, így aztán sokszor nehéz eldönteni, hogy az illető filozófus vagy társadalomtudós-e, leginkább mindkettő. Ezekből a munkásságokból nőtt ki a sokágú 20. századi társadalomfilozófia, amelynek 11 jelentős alakját mutatja be a könyv 11 fejezete. A könyv anyaga a szerző egyetemi előadásaira épül.