Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet poltextLAB projektje

Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet poltextLAB projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA
Társadalomtudományi Kutatóközpont
Politikatudományi Intézet
 
Meg lehet-e valós időben határozni a percenként akár százas nagyságrendben megjelenő újságcikkek fontosabb tartalmi irányait? El lehet egyszerűen dönteni több tízezer szövegről, hogy tartalmuk milyen hangvételű? Lehetséges gépi látás segítségével az újságok oldalait cikkekre bontani? Felismerhetjük-e automatikusan a magyar joganyagon belüli hivatkozásokat, és ennek segítségével meghatározhatjuk a törvények és rendeletek közötti kapcsolatok jellegét?
 
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekkel foglalkozik a poltextLAB projekt, melyhez a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.
A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.
 
Program rövid leírása:
A gyakornok feladata az Intézetben folyó Political and Legal Text Mining and Artificial Intelligence Laboratory (poltextLAB) projekthez (lásd: https://poltextlab.com) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. Az őszi félév során meghirdetett pozíció kb. heti 10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.
A gyakornoki program során a felvettek megismerkedhetnek a magyar politikatudományban úttörő jellegű kutatással, mely a legkorszerűbb informatikai módszereket igyekszik bevonni vizsgálataiba, és törekszik azokat az egész tudományterületen meghonosítani. A jelentkezők feladatai előzetes ismereteik fényében változatosak lehetnek a gépi kódolások eredményeinek ellenőrzésétől és javításától kezdve egészen programozási feladatok ellátásáig. A gyakornoki program végén a résztvevőknek lehetősége van beszámolni arról, hogy mit tanultak itteni munkájuk során.
 
Az Intézet vállalja:

- A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.

- Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.

- Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.

- A gyakorlat teljesítésének igazolása.

- A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről.

- Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

 
A jelentkezés feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt;

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása

 

Előny:

- Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat; R, Python, Excel);

- Haladó kvantitatív adatelemzési és szövegbányászati ismeretek;

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

 
Jelentkezési határidő:
A jelentkezés határideje: 2023. február 24. 12:00.
A pozíció betöltésének kezdete: 2023. március 6.
 
A jelentkezés módja:
A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Ring Orsolyának: ring.orsolya@tk.hu
Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:
https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)
Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Ring Orsolya (ring.orsolya@tk.hu)
 
Budapest, 2023. február 6.
 
Dr. Sebők Miklós
Projektvezető