Élen a hazai politikatudományban: kiemelkedő a Politikatudományi Intézet nemzetközi folyóirat publikációs teljesítménye 2019 és 2022 között

Rangos, referált nemzetközi folyóiratokban megjelenő publikációk az egyéni kutatói karrier előrehaladása mellett a hazai politikatudomány nemzetközi láthatósága és beágyazottsága szempontjából is kiemelten fontosak. Minél több magas presztízsű nemzetközi folyóiratcikk jelenik meg hazai kutatók szerzőségével, annál mélyebben tud a hazai politikatudományi közösség a nemzetközi szakmai vérkeringéshez csatlakozni. Ennek számos előnye lehet, többek között nemzetközi kutatási együttműködéseknél, pályázatoknál, konferencia és workshop meghívásoknál. Éppen ezért megvizsgáltuk, hogy a nemzetközi folyóirat publikációk terén 2019 óta miként teljesített a hazai politikatudomány és azon belül is a HUN-REN TK Politikatudományi Intézete.

1. ábra: A 2019-2022 között megjelent, D1-es folyóirat publikációk (N = 67) szerzői affiliáció szerinti megoszlása

A folyóiratok SCIMAGO besorolását alapul véve a PTI kutatóinak szerzőségével született publikációk kiemelkedően nagy részesedést mutatnak a legrangosabb kategóriákban. A Q1-es, tehát a folyóirat rangsor legfelső negyedéhez tartozó folyóiratokban megjelent publikációk 39 százaléka született PTI-s kutató szerzőségével, míg a D1-es, tehát a folyóirat rangsor legfelső 10 százalékához tartozó folyóiratokban megjelent tanulmányok 55 százalékának volt PTI-s szerzője (1. ábra). A legalacsonyabban rangsorolt (Q4), valamint a nem rangsorolt folyóiratokban megjelent publikációk esetében lényegesen alacsonyabb volt a PTI-s szerzők részesedése (1. táblázat).

A PTI kutatói a hazai politikatudomány legrangosabb idegen nyelvű nemzetközi folyóirat publikációiból nagyon jelentős, a teljes hazai politikatudomány kutatói állományához viszonyított létszámukhoz képest többszörösen nagyobb részt vállalnak. A PTI ezért tovább erősítette vezető szerepét a hazai politikatudományban, melynek nemzetközi beágyazottságának és láthatóságának az egyik legfontosabb pillérét jelenti. A PTI kutatói a politikatudományi közösségben képviselt arányukhoz képest kétszer nagyobb részesedést vállaltak az idegen nyelvű nemzetközi folyóirat publikációkból.

1. táblázat: A 2019-2022 közötti idegen nyelvű, nemzetközi folyóirat publikációk a szerzők affiliációja és a folyóirat besorolása szerint

Módszertan

Először egy hármas intézményi szempontrendszer szerint azt határoztuk meg, hogy kik tekinthetők a hazai politikatudományi közösséghez tartozó kollégáknak. A névsorba azok kerültek, akik a 2023. áprilisi állapot szerint vagy a HUN-REN TK Politikatudományi Intézet állományában munkaszerződéssel rendelkeztek, vagy akik Magyarországon felsőoktatási akkreditációval rendelkező, politikatudományi profilú tanszékek vagy intézetek tagjai, vagy akik az MTA IX. osztály Politikatudományi Bizottsága köztestületének a tagjai. A fenti hármas intézményi affiliáció szerint, az átfedéseket megszűrve, összesen 373 fő került a névsorba. A nemzetközi folyóirat publikációs teljesítményt a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) rögzített adatok alapján mértük fel, ezért a névsorban szereplők közül csak annak a 347 főnek a nemzetközi publikációit összesítettük, akiknek létezik MTMT profilja. A PTI állományába összesen 55 fő tartozik, vagyis az MTMT-s profillal rendelkező, hazai politikatudományi közösséghez sorolt kollégák 15,8 százaléka.

Az MTMT segítségével azonosítottunk minden idegen nyelvű, 2019 és 2022 között megjelent nemzetközi folyóirat cikket, amelyeknek legalább az egyik szerzője szerepel a fenti névsorban. Csak olyan publikációkat vettünk számításba, amelyek külföldön és idegen nyelven jelentek meg, tehát a határon túli kiadású, magyar nyelvű folyóiratokban megjelent tanulmányokat és a magyarországi kiadású idegen nyelvű folyóirat cikkeket nem vettük figyelembe. A vizsgált négy év során összesen 369 idegen nyelvű nemzetközi folyóirat cikkben vállalt szerzőséget a hazai politikatudományi közösség. Ebből 121 folyóirat cikk esetén azonosítottunk legalább egy PTI-s szerzőt, ami az összes publikáció egyharmada (1. táblázat).