Konferencia-felhívás: I. ELTE ÁJK Jog- és politikaelméleti konferencia

Konferencia-felhívás: I. ELTE ÁJK Jog- és politikaelméleti konferencia

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Jog- és Társadalomelméleti Tanszéke, valamint Politikatudományi Intézete konferenciát szervez 2024. június 14-én, amelynek célja, hogy fórumot biztosítson a hazai tudományos közösség számára az elméleti kérdések tudományos igényű megvitatására és a szakmai diskurzus fejlesztésére.

Időpont és helyszín:
A konferencia időpontja: 2024. június 14.
A konferencia helyszíne: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 1053, Egyetem tér 1-3.

Határidők:
Szekciótervek leadásának határideje: 2024. február 16.
Konferencia szekcióbeosztásának véglegesítése és a jelentkezők értesítése: 2024. március 1.
Egyéni előadások absztraktjának leadási határideje: 2024. április 2.
Döntés és értesítés az egyéni jelentkezésekről: 2024. április 15.
A konferencia programjának véglegesítése: 2024. május 2.

A szekcióterveket és az előadások absztraktjait, valamint a felmerülő kérdéseket a következő e-mail-címre várják a szervezők: elmeletikonferencia@ajk.elte.hu.

A szervezők: Fekete Balázs, Illés Gábor, Mándi Tibor, Tóth Fruzsina Rozina

További információ a következő linken érhető el: https://www.ajk.elte.hu/content/i-elte-ajk-jog-es-politikaelmeleti-konferencia.t.6412