Új könyv: 20 év az Európai Unióban - Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege

Új könyv: 20 év az Európai Unióban - Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege

Megjelent Bíró-Nagy András és Medve-Bálint Gergő szerkesztésében a "20 év az Európai Unióban - Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege" című kötet, az Osiris kiadó gondozásában.

A hazánk EU-­csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából össze­állított kötet megvonja Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlegét, feltárva, hogy a 2004­-es csatlakozás óta miként alakultak az ország legfontosabb közpolitikai folyamatai az Európai Unió által te­remtett szabályozói környezetben. A könyv fő kérdése az, hogy mennyi­re élt Magyarország azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az uniós tagság kínált. Az itt olvasható tanulmányok tényszerű diskurzus kialakításá­hoz szeretnének hozzájárulni hazánk uniós tagságáról, elősegítve a té­máról folytatott színvonalas szakmai párbeszédet és közbeszédet.                           

A kötet bemutatja, hogy miként alkalmazkodott a magyar piacgazdasági rendszer az Európai Unió egységes belső piacához, miként befolyásolta a hazai gazdaságpolitikát az EU gazdasági kormányzása, miért nem ve­zettük be eddig az eurót, és hogyan hatottak a magyar vállalatok teljesít­ményére az uniós támogatások. A tanulmányok átfogó elemzést nyújta­nak arról is, hogy az uniós források miként alakították az országon belüli területi egyenlőtlenségeket, milyen hatással volt az EU­-tagság a hazai jogalkotásra, hogyan hatott az EU agrárpolitikája a magyar mezőgazdaságra, mennyire követték az itthoni szociálpolitikai trendek az eu­rópai törekvéseket, és mennyiben teljesültek az uniós közpolitikai ajánlások Magyarországon. Emellett bemutatjuk azt is, hogy két évtizednyi tagság után miként tekint a magyar társadalom az Európai Unióra, mi­lyenek az EU közpolitikai percepciói, és melyek ma az euroszkepticizmus fő mozgatórugói hazánkban.

A könyv megrendelhető az Osiris kiadó oldalán: https://osiriskiado.hu/politika-politologia/561-20-ev-az-europai-unioban-magyarorszag-unios-tagsaganak-koezpolitikai-merlege.html