Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet „Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? A benyomásalkotás, a benyomáskeltés és az identitáspolitika” projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

 

Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? Karizmatikus vezetők és követőik

 

Korunk egyik legmeghatározóbb politikai fejleménye az erős, meghatározó, s igen sokszor megosztó vezetők felemelkedése, valamint a megnövekedett társadalmi igény a hozzájuk hasonló vezetőkre. A politikatudomány a perszonalizáció, a populizmus, a karizma vagy a tekintélyelvűség fogalmaival operál a jelenség megértése kapcsán, de gyakran kerülnek elő olyan kifejezések a közbeszédben, mint a „messiásvárás” vagy a „szektásodás”. A kutatás ezt a keveset vizsgált és komplex jelenséget vizsgálja magyar politikusok közösségi média bejegyzéseinek és beszédeinek elemzésén keresztül.

 

Ehhez a projekthez hirdet gyakorlati pályázatot a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete, BA, MA és PhD képzésben résztvevő diákok számára.

 

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is.

 

Program rövid leírása:

 

A gyakornok feladata a fent említett kutatás keretében nemzetközi szakirodalom gyűjtése és feldolgozása, valamint közösségi média- és beszédelemzés. A pozíció kb. heti 5-10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatási igazgatóval való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni minimum 1 hónapig. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára, anyagi juttatást nem biztosít.

 

A gyakornoki program végén a résztvevőknek lehetősége van beszámolni arról, hogy mit tanultak itteni munkájuk során. 

 

Az Intézet vállalja:

·     A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel heti kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.

·     Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.

·     A gyakorlat teljesítésének igazolása.

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

 

Pályázati feltétel (a pályázathoz csatolandó):

 

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;

-Adatkezelési tájékoztató (letölthető: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)

 

Előny:

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2024. Július 15. 12:00.

Az interjú időpontja: 2024. Július 16.

A pozíció betöltésének kezdete: 2024. Július 18.

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Kövesdi Veronikának: kovesdi.veronika@tk.hu

 

A TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

 Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

 

További információ: Kövesdi Veronika, projektkutató (kovesdi.veronika@tk.hu)