Böcskei Balázs

Böcskei  Balázs
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

választói magatartás, populizmus, a reflexív modernitás politikaelmélete

Kiemelt publikációk

A maszkon túl: Generációs koronavírus- és válságmegélések vizsgálata több kutatási módszer együttes alkalmazásával. Gondolat (Szabó Andreával, Fekete Mariann-nal, Nagy Ádámmal közösen).

Toxikus technokultúrák és digitális politika Érzelmek, mémek, adatpolitika és figyelem az interneten. Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet-Napvilág (Német Szilvivel közösen).

Governing populism – the Discursive Populism of Fidesz. In: Frank Decker – Bernd Henningsen – Marcel Lewandowsky – Philipp Adorf (eds.) [2021]: Aufstand der Außenseiter Die Herausforderung der europäischen Politik durch den neuen Populismus, Nomos.

Populist Counterframing of the Climate Movement: The Case of the Hungarian Incumbent Right. Czech Journal of Political Science, 30 : 2.

Projektek

COVID cohorts? – Big Data based identification of generations in the post-pandemic period – Magyar Tudományos Akadémia poszt-COVID-jelenségekekre irányuló nagy kockázatú kutatások keretében

Aktuális kézirat

Green consciousness blocked by price sensitivity and materialism. Status of the “silent revolution” in Hungary