Boda Zsolt

Boda Zsolt
CV letöltése

Főigazgató

Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

Közpolitika, governance; populizmus-kutatás; bizalom és érzelmek a politikában

Kiemelt publikációk
 • Bartha Attila – Boda Zsolt: “Tax compliance motivations during corruption scandals in a fragile democracy: Results from a natural quasi-experiment”, Europe-Asia Studies, megjelenés alatt.
 • Bene Márton – Boda Zsolt: “A safety net against populism? An investigation of the interaction effect of political efficacy and democratic capacities on populist attitudes”, Political Research Exchange, 2023, On-line, https://doi.org/10.1080/2474736X.2023.2220385 .
 • Boda Zsolt: “Shrinking space: the changing political opportunities of advocacy groups in illiberal governance”, European Politics and Society, 2023, On-line First, https://doi.org/10.1080/23745118.2023.2287245 .
 • Sebők Miklós – Boda Zsolt, szerk.: Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes: The Case of Hungary (Cham: Palgrave Macmillan, 2021).
 • Boda Zsolt: Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002-2014 (Budapest, Gondolat Kiadó - TK, 2020).
 • Bartha Attila, Boda Zsolt, Szikra Dorottya: “When populists govern. Conceptualizing populism in policy making”, Governance and Politics, 2020, 8(3), 71-81.
 • Boda, Zsolt - V. Patkós: “Driven by politics: agenda setting and policy making in Hungary, 2010-2014”, Policy Studies, 2018, 39(4), 402-421.
 • Boda Zsolt – Sebők Miklós (szerk.): A magyar közpolitikai napirend: Elméleti alapok, empirikus eredmények (Budapest, MTA TK PTI, 2018)
 • Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: “How perceptions and personal contact matter: The individual level determinants of trust in police in Hungary”, Policing and Society, 27(7) (2017), 732-749.
 • Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában (Budapest, Argumentum Kiadó, 2013)

 

Projektek
 • MORES – Moral emotions in politics: how they unite, how they divide, Horizon Europe RIA project, 2024-2026. Beosztás: kutatásvezető, projekt koordinátor.
 • DEMOS - Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe', H2020 RIA project, 2018-2020. Beosztás: kutatásvezető, projekt koordinátor
 • Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban, NKFIH-OTKA kutatás, 2018-2023. Beosztás: kutatásvezető.
 • The dynamics of trust in Europe, EUROFOUND kutatás, 2017-2018. Beosztás: expert.
 • A közpolitikája dinamikája Magyarországon, OTKA kutatás, 2013-2017. Beosztás: kutatásvezető.
 • FIDUCIA - New European Crimes and Trust-based Policy, EU FP7 konzorciumi kutatás, 2012-2014, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője, Work Package vezető.
 • Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon, OTKA-kutatás, 2012-2014, beosztás: kutatásvezető
 • EUROJUSTIS - Confidence in Justice, EU FP7 konzorciumi kutatás, 2009-2011, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője.
 • A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika, OTKA kutatás, 2004-2007, beosztás: kutatásvezető.
 • Social policy, regulation and private sector water supply, UNRISD kutatás, 2005-2006, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője
 • A civil szervezetek szerepe a gazdaság társadalmi szabályozásában, Magyary Zoltán ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2005-2006
 • Politika az interneten, OTKA-kutatás, 2002-2004, beosztás: résztvevő
 • Globális ökopolitika. A nemzetközi környezeti közjavak és a kollektív cselekvés problémája. Bolyai ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2002-2004.
Aktuális kézirat

Bodó Balázs – Bene Márton – Boda Zsolt: Standing naked in the storm– European citizens’ trust in social media, users, information. Bírálat alatt.

Barczikay Tamás – Boda Zsolt: Do the media set the parliamentary agenda in the newer democracies of East-Central Europe? The case of Hungary. Bírálat alatt.