Jensen Jody

Jensen Jody
CV letöltése

(távolléten / on leave)

Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Globális civil társadalom, Európa és a Balkán

Kiemelt publikációk

A Nagy Széthullás: Globális piacok a globalizació új korszakában. In Eredeti Válság- felhalmozás, Miszlivetz Ferenc szerk. Szombathely-Budapest: Savaria University Press, 2009.

A magyar munkakultúra állapota és alakításánák lehetőségei globális környezetben. Szombathely: Savaria University Press (2009). Szerzőtársak: Füstös László, Hankiss Elemér, Miszlivetz Ferenc, Pogátsa Zoltán.

What is a Leading Social Entrepreneur and Why Should We Study Them? Szombathely, Savaria University Press, 2004. 52 p. (ISES Working Paper).

Corporate Citizenship. Szombathely, Savaria University Press, 2004. 25 p. (ISES Working Paper).

Europe Bound: Faultlines and Frontlines of Security in the Balkans. (Ed.) (Szombathely: Savaria Universiy Press, 2003, 386 pages).

Faultlines and Frontlines of Security: Regional and Global Challenges for Europe, In: Europe Bound: Faultlines and Frontlines of Security in the Balkans (Szombathely: Savaria Universiy Press, 2003, pp. 347-367).

The Languages of Civil Society Europe and Beyond: Expanding Horizons and the Concept of Civil Society Before and After 1989, with Ferenc Miszlivetz for CiSoNet (2003, 102 pages).