Szabó Andrea

Szabó Andrea
CV letöltése

Intézetigazgató

Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

Kiemelt publikációk

Albert Fruzsina – Dávid Beáta – Kmetty Zoltán – Kristóf Luca – Róbert Péter – Szabó Andrea: Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES XX:(X) pp. 1-22. (2018)

Szabó Andrea – Oross Dániel: A politikai érdeklődésre ható tényezők európai perspektívában – a magyar eset. SOCIO.HU: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (eISSN: 2063-0468) (2) pp. 72-94. (2018)

Szabó Andrea – Oross Dániel: Factors of Political Interest – the Internal and External Politiical Efficacy in Different Regions of Europe. CLOVEK A SPOLOCNOST (ISSN: 1335-3608) (eISSN: 1335-3608) 20: (4) pp. 12-26. (2017).

Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017. 376 p. (ISBN:978-963-338-401-5)

Bognár Adrienn, Szabó Andrea: Politikai szocializációs modellek Magyarországon, 1990-2016. In: Szabó Andrea, Oross Dániel (szerk.): Csendesek vagy lázadók?: A hallgatók politikai orientációi Magyarországon. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA TK PTI, 2017. pp. 14-34. (ISBN:978-615-5372-75-9)

Gerő Márton, Szabó Andrea: A társadalom politikai integrációja: A politikai értékcsoportok. In: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. 380 p. Szeged; Budapest: MTA TK Szociológiai Intézet; Belvedere Meridionale, 2017. pp. 117-154. (ISBN:978-963-418-010-4)

Szabó Andrea, Oross Dániel: Cohort-generations and the cumulative effects of life-events on political integration in Hungary. WORLD POLITICAL SCIENCE 13:(2) pp. 221-245. (2017) Link(ek): REAL, DOI

Oross Dániel, Szabó Andrea: Changing Tendencies of Youth Political Participation in Europe: Evidence from Four Different Cases. In: Michael J Breen (szerk.): Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey. 340 p. Abingdon: Routledge, 2017. pp. 160-183. (Routledge Advances in Sociology; 202.) (ISBN:978-1-13-822666-1)

Róbert Péter, Oross Dániel, Szabó Andrea: Youth, Precarious Employment and Political Participation in Hungary. INTERSECTIONS: EAST EUROPEAN JOURNAL OF SOCIETY AND POLITICS 3:(1) pp. 120-146. (2017). Link(ek): Egyéb URL, DOI

Oross Dániel, Szabó Andrea: Társadalmi mozgalom-e az országos hallgatói képviselet? EDUCATIO 26:(1) pp. 15-25. (2017) Link(ek): REAL, DOI

Kovách Imre – Kristóf Luca – Szabó Andrea: Társadalmi integráció, dezintegráció és társadalmi rétegződés. socio.hu 2015/3. sz. 63–83. p. DoI: 10.18030/socio.hu.2015.3.63.

Szabó Andrea – Gerő Márton: Politikai tükör. Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015. MTA TK SZI. pp. 96.

Szabó Andrea – Mikecz Dániel: After the Orbán-revolution: the awakening of civil society in Hungary? In: Geoffrey Pleyers, Ionel N Sava (szerk.): Social Movements in Central and Eastern Europe: A renewal ofprotests and democracy. Bucarest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. pp. 34–43.

Szabó Andrea – Oross Dániel: Students' relationship to democracy. In: Szabó Andrea (ed.): Political Orientations, Values and Activities of Hungarian University and College Students. 82 p. Prague: Heinrich Böll Stiftung, 2013. pp. 9–20.

Szabó Andrea – Oross Dániel: Political participation amog hungarian youth. In: Szabó Andrea (ed.):Political Orientations, Values and Activities of Hungarian University and College Students. 82 p. Prague:Heinrich Böll Stiftung, 2013. pp. 31–48

Szabó Andrea – Oross Dániel: A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2:(2-3) pp. 97–116. (2013)

Szabó Andrea – Kiss Balázs: Konfliktus és generáció: A generációs konfliktusok kutatásának fogalmi kiindulópontjai. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE XXII:(4) pp. 97–115. (2013)

László Laki – Andrea Szabó: The Hungarian world according to the young...In: Bódi Ferenc, Fábián Gergely, Lawson R. Thomas: Local Organization of Social Services in Hungary: Crises, Reactions, Changes. 476 p. Bremen: Europäischer Hochschulverlag GmbH, 2012. pp. 337–357. (Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy; 22.)

Szabó Andrea–Bauer Béla: Ifjúság2008. Budapest: Mobilitás, 2009. 147 p.

Projektek

119603 jelű

NKFI kutatás – kutatásvezető

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018.

 

vezető kutató

Magyar Ifjúság 2016

108836 jelű

K–OTKA –résztvevő kutató

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás

 

résztvevő kutató

ESS Magyarország

 

vezető kutató

BBC Rétegződéskutatás

105100 jelű

OTKA PD kutatás – kutatásvezető

Radikalizmus, posztmaterializmus, apátia

 

kutatásvezető

Aktív Fiatalok Magyarországon

 

kutatásvezető

„Ifjúság” nagymintás ifjúsági vizsgálatok