Szűcs Zoltán Gábor

Szűcs  Zoltán Gábor
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Politikaelmélet (politikai realizmus, európai integráció átpolitizálódásának következményei)

Diszkurzív politikatudomány

Rendszerváltás utáni magyar politika

Kiemelt publikációk

Realism and Utopianism Reconsidered: A Political Theoretical Reading of A Song of Ice and Fire In: Czigányik Zsolt (szerk.) Utopian Horizons: Ideology, Politics, Literature. Budapest; New York: CEU Press, 2017. pp. 217-236. (ISBN:978-963-386-181-3)

David Hume: A véleményen alapuló kormányzat. In: Szűcs Zoltán Gábor, Gyulai Attila (szerk.) A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe. 216 p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 48-64. (ISBN:9789635088133)

Niccolo Machiavelli: A lázongó strukturalista. In: Szűcs Zoltán Gábor, Gyulai Attila (szerk.) A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe. 216 p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. pp. 186-200. (ISBN:9789635088133)

A standardok problémája a realista politikaelméletben. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE XXV:(4) pp. 84-104. (2016)

The abortion of a "conservative" constitution-making: a discourse analysis of the 1994-1998 failed Hungarian constitution-making enterprise. In: Kopecek M, Wcislik P (szerk.) Thinking Through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989.. 608 p. Budapest; New York: CEU Press, 2015. pp. 237-258. (ISBN:978-9633860854)

A politika autonómiájától a politika primátusáig: Eszmetörténeti vázlat. Századvég. 20:(75) pp. 115-136. (2015)

Projektek

Az európai integráció átpolitizálódása (OTKA kutatás, posztdoktori projekt)
A realizmus paradoxonja (OTKA kutatás projektmenedzser)

Aktuális kézirat