Boda Zsolt - Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák (2017)

Szerkesztő: Boda Zsolt - Szabó Andrea

Kiadó: MTA TK PTI – Napvilág

Könyvünk a hazai politikával foglalkozó, mindig két választás között megjelenő sorozatunk második kötete, amelynek fókuszában a trendek, folytonosságok és változások megragadása áll. A kötet elemzi a 2014-es választások eredményét, a magyar politikai rendszer természetét a demokrácia és az autoriter tendenciák között, az önkormányzati rendszer átalakulását, a Fidesz működésének sajátosságait, a baloldal útkeresését, a Jobbik néppártosodási törekvéseit, a politikai vezetők szerepét, a politikai részvétel és a civil mozgalmak változásait, a törvényhozás minőségét, a gazdaságpolitika populista fordulatát és a korrupciós trendeket a közbeszerzésekben.

Olyan témákat választottunk, amelyek valamilyen aktualitással bírnak (pl. elemezzük a 2016-os „kvótanépszavazás” eredményeit), vagy az elmúlt években jelentős változáson mentek keresztül és e változások megragadására tudományos elemzések állnak rendelkezésre (pl. az önkormányzati rendszer átalakulása).

A kötet fejezetei nem esszék vagy aktuálpolitikai események publicisztika ízű kommentárjai, hanem új tudományos eredményeket felmutató tanulmányok. Az egyes fejezetek elméleti és szakirodalmi kontextusban elemzik a vizsgált jelenséget és új teoretikus vagy empirikus eredményeket tartalmaznak. Ugyanakkor – amennyire lehetett – törekedtünk a szokásos tudományos stílusnál közérthetőbb szövegeket megjelentetni, bízva abban, hogy a kötet a szűkebb szakmai közvéleményen túl is igényt tarthat olvasói érdeklődésre.

BODA ZSOLT – SZABÓ ANDREA: Előszó

I. RÉSZ

Politikai rendszer

GYULAI ATTILA: Magyarország a szürke zónában? A magyar politikai rendszer hosszú hibridizációja

TÓTH CSABA: Választási rendszer és választások 2014-ben

DOBOS GÁBOR – PAPP ZSÓFIA: Változó intézmény, változó szerepek: a magyar önkormányzati rendszer átalakulása a polgármesterek szemüvegén keresztül

II. RÉSZ

Pártok és politikusok

BALÁZS ZOLTÁN – HAJDÚ ANDRÁS: A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a magyar politikában

ILLÉS GÁBOR – KÖRÖSÉNYI ANDRÁS – METZ RUDOLF: Orbán Viktor mint rekonstruktív vezető

LAKNER ZOLTÁN: Megújuló válság. Az MSZP alkalmazkodási kísérlete 2010 után

RÓNA DÁNIEL – MOLNÁR CSABA: Radikális változás? – A Jobbik néppártosodása

III. RÉSZ

Részvétel és mozgósítás

RÓBERT PÉTER – SZABÓ ANDREA: „Magad uram, mert szolgád alig van!” A politikai részvétel tendenciái Magyarországon

MIKECZ DÁNIEL – BÖCSKEI BALÁZS: Túl az univerzalitáson: az aktivizmus új mintái Magyarországon

BODA ZSOLT – SZABÓ ANDREA: Mobilizáció és demobilizáció – tanulságok a menekültkvóta-népszavazás kapcsán

IV. RÉSZ

Kormányzás és közpolitika

SEBŐK MIKLÓS – KUBIK BÁLINT – MOLNÁR CSABA: A törvények formális minősége – egy empirikus vázlat

BARTHA ATTILA: Makrogazdasági stabilizáció másképp – a gazdaságpolitika populista fordulata

HAJDU MIKLÓS – TÓTH ISTVÁN JÁNOS: Haveri kapitalizmus Magyarországon a kommunikációs szolgáltatások piacán

Letölthető: [PDF]