Horváth Szilvia - Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus. Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról

Megjelent a Horváth Szilvia és Gyulai Attila által szerkesztett  “Dialógus, vita, diskurzus. Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról” c.  kötet a TK PTI és L'Harmattan kiadó gondozásában.

Szabó Márton a magyar politikatudomány iskolateremtő tanára és kutatója. A nevéhez fűződő diszkurzív szemlélet, amely a politika nyelvi, jelentéses világát helyezi előtérbe, az elmúlt évtizedekben számos pályatársat és tanítványt inspirált. Mára a hazai politikatudományban a nemzetközi trendekhez hasonlóan elterjedtté váltak a diszkurzív kutatások, legyen szó a politika nyelvi megjelenésének empirikus világáról vagy politikaelméleti és politikafilozófiai értelmezésekről. 2017 őszén az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében a 75 éves Szabó Márton tiszteletére tartottak konferenciát munkatársai és tanítványai. E kötet tanulmányai a konferencián elhangzott előadásokon alapulnak, elemezve, továbbgondolva vagy éppen vitatva Szabó Márton munkáit. A kötet címe – Dialógus, vita, diskurzus – éppúgy a politika nyelvének sokrétűségét hivatott kifejezni, mint ahogyan tükrözi a Szabó Mártonnal folytatott tudományos beszélgetés összetettségét is.